Editing Hurraki: Szavak A-tól ZS-ig

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 51: Line 51:
  
 
[[Az otthon és a család tiszteletben tartása ]]
 
[[Az otthon és a család tiszteletben tartása ]]
 
A hozzáférhetőséghez való jog
 
 
[[Az egyén integritásának védelme]]
 
 
[[A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma]]
 
 
[[A politikai életben és közéletben való részvétel]]
 
 
[[A részes államok jelentései]]
 
 
[[A jelentések figyelembe vételéről]]
 
 
[[A Bizottság és a részes államok közötti együttműködés]]
 
 
[[A Bizottság jelentése]]
 
 
[[A részes államok konferenciája]]
 
 
[[A cél]]
 
 
[[Aláírás]]
 
 
[[Az egyén autonómiája]]
 
 
[[Aspektus]]
 
 
[[Akadálymentes]]
 
 
[[Alapelv]]
 
  
 
== B ==
 
== B ==
Line 88: Line 58:
 
[[cselekvőképesség]]
 
[[cselekvőképesség]]
  
== D, DZ, DZS ==
+
== D, DZ, DZS ==
  
 
== E, É ==  
 
== E, É ==  
Line 103: Line 73:
  
 
[[Egészségügy]]
 
[[Egészségügy]]
 
[[Egyezmény]]
 
 
[[Egyenlőség]]
 
 
[[Elvek]]
 
 
[[Emberi jogok]]
 
 
[[Esélyegyenlőség]]
 
 
[[Elidegeníthetetlen]]
 
  
 
== F ==
 
== F ==
 
[[Fogyatékossággal élő nők]]
 
[[Fogyatékossággal élő nők]]
 
[[Fogyatékossággal élő gyermekek]]
 
 
[[Fenntartások]]
 
 
[[Felmondás]]
 
 
[[Faji megkülönböztetés]]
 
  
 
== G, GY ==
 
== G, GY ==
Line 136: Line 86:
 
== H ==
 
== H ==
 
[[hozzáférhetőség]]
 
[[hozzáférhetőség]]
 
+
== I, Í ==  
[[Hatálybalépés]]
 
 
 
[[Hozzáférhető formátum]]
 
 
 
[[Hiteles szövegek]]
 
 
 
[[Habilitáció és rehabilitáció]]
 
 
 
[[Hatályos jogszabályok]]
 
 
 
[[Hatóság]]
 
 
 
[[Hátrányos megkülönböztetés]]
 
 
 
== I, Í ==
 
 
 
[[Igazságszolgáltatás]]
 
 
 
[[Intézkedés]]
 
  
 
== J ==
 
== J ==
 
[[jog]]
 
[[jog]]
  
[[Jelnyelv]]
+
== K ==  
 
 
== K ==
 
 
 
[[Kötelezettségvállalás]]
 
  
[[Kötelezettség]]
+
== L, LY ==  
 
 
[[Közigazgatás]]
 
 
 
[[Konfliktus]]
 
 
 
== L, LY ==
 
[[Letéteményes]]
 
  
 
== M ==
 
== M ==
 
[[Megfelelő életszínvonal és szociális védelem]]
 
[[Megfelelő életszínvonal és szociális védelem]]
 
[[Munkavállalás és foglalkoztatás]]
 
 
[[Magánélet tiszteletben tartása]]
 
 
[[Módosítások]]
 
 
[[Méltóság]]
 
  
 
== N, NY ==
 
== N, NY ==
 
[[Nemzetközi együttműködés]]
 
[[Nemzetközi együttműködés]]
 
[[Nemzeti szintű teljesítés és ellenőrzés]]
 
 
[[nemzeti humanitárius jog]]
 
 
[[nevelés]]
 
  
 
== O, Ó ==
 
== O, Ó ==
Line 209: Line 115:
 
== Q ==  
 
== Q ==  
  
== R ==
+
== R ==  
[[Regionális integrációs szervezetek]]
 
  
== S ==
+
== S ==  
[[Statisztika és adatgyűjtés]]
 
 
 
[[Speciális igények]]
 
  
 
== SZ ==
 
== SZ ==
 
[[Személyes mobilitás]]
 
[[Személyes mobilitás]]
 
[[Szerepvállalás]]
 
 
[[Szavatolás]]
 
 
[[Sztereotípia]]
 
 
[[Szakértelem]]
 
  
 
== T, TY ==
 
== T, TY ==
 
[[támogatott döntéshozatal]]
 
[[támogatott döntéshozatal]]
 
[[társadalmi tudatosság]]
 
  
 
== U, Ú ==  
 
== U, Ú ==  
Line 239: Line 131:
 
== V, W ==
 
== V, W ==
 
[[Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok]]
 
[[Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok]]
 
[[Visszaélés]]
 
  
 
== X, Y ==  
 
== X, Y ==  

Please note that all contributions to Hurraki - könnyen érthető kommunikáció are considered to be released under the Creative Commons „Nevezd meg! - Így add tovább!“ (see Hurraki - könnyen érthető kommunikáció:Szerzői jogok for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To edit this page, please answer the question that appears below (more info):

Cancel Editing help (opens in new window)