Editing Hurraki: Szavak A-tól ZS-ig

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 69: Line 69:
  
 
[[A részes államok konferenciája]]
 
[[A részes államok konferenciája]]
 
[[A cél]]
 
  
 
[[Aláírás]]
 
[[Aláírás]]
 
[[Az egyén autonómiája]]
 
 
[[Aspektus]]
 
 
[[Akadálymentes]]
 
 
[[Alapelv]]
 
  
 
== B ==
 
== B ==
Line 88: Line 78:
 
[[cselekvőképesség]]
 
[[cselekvőképesség]]
  
== D, DZ, DZS ==
+
== D, DZ, DZS ==
  
 
== E, É ==  
 
== E, É ==  
Line 103: Line 93:
  
 
[[Egészségügy]]
 
[[Egészségügy]]
 
[[Egyezmény]]
 
 
[[Egyenlőség]]
 
 
[[Elvek]]
 
 
[[Emberi jogok]]
 
 
[[Esélyegyenlőség]]
 
 
[[Elidegeníthetetlen]]
 
  
 
== F ==
 
== F ==
Line 122: Line 100:
  
 
[[Fenntartások]]
 
[[Fenntartások]]
 
[[Felmondás]]
 
 
[[Faji megkülönböztetés]]
 
  
 
== G, GY ==
 
== G, GY ==
Line 139: Line 113:
 
[[Hatálybalépés]]
 
[[Hatálybalépés]]
  
[[Hozzáférhető formátum]]
+
== I, Í ==  
 
 
[[Hiteles szövegek]]
 
 
 
[[Habilitáció és rehabilitáció]]
 
 
 
[[Hatályos jogszabályok]]
 
 
 
[[Hatóság]]
 
 
 
[[Hátrányos megkülönböztetés]]
 
 
 
== I, Í ==
 
 
 
[[Igazságszolgáltatás]]
 
 
 
[[Intézkedés]]
 
  
 
== J ==
 
== J ==
 
[[jog]]
 
[[jog]]
 
[[Jelnyelv]]
 
  
 
== K ==
 
== K ==
  
 
[[Kötelezettségvállalás]]
 
[[Kötelezettségvállalás]]
 
[[Kötelezettség]]
 
 
[[Közigazgatás]]
 
 
[[Konfliktus]]
 
  
 
== L, LY ==
 
== L, LY ==
Line 181: Line 131:
  
 
[[Magánélet tiszteletben tartása]]
 
[[Magánélet tiszteletben tartása]]
 
[[Módosítások]]
 
 
[[Méltóság]]
 
  
 
== N, NY ==
 
== N, NY ==
Line 190: Line 136:
  
 
[[Nemzeti szintű teljesítés és ellenőrzés]]
 
[[Nemzeti szintű teljesítés és ellenőrzés]]
 
[[nemzeti humanitárius jog]]
 
 
[[nevelés]]
 
  
 
== O, Ó ==
 
== O, Ó ==
Line 209: Line 151:
 
== Q ==  
 
== Q ==  
  
== R ==
+
== R ==  
[[Regionális integrációs szervezetek]]
 
  
 
== S ==
 
== S ==
 
[[Statisztika és adatgyűjtés]]
 
[[Statisztika és adatgyűjtés]]
 
[[Speciális igények]]
 
  
 
== SZ ==
 
== SZ ==
 
[[Személyes mobilitás]]
 
[[Személyes mobilitás]]
 
[[Szerepvállalás]]
 
 
[[Szavatolás]]
 
 
[[Sztereotípia]]
 
 
[[Szakértelem]]
 
  
 
== T, TY ==
 
== T, TY ==
 
[[támogatott döntéshozatal]]
 
[[támogatott döntéshozatal]]
 
[[társadalmi tudatosság]]
 
  
 
== U, Ú ==  
 
== U, Ú ==  
Line 239: Line 168:
 
== V, W ==
 
== V, W ==
 
[[Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok]]
 
[[Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok]]
 
[[Visszaélés]]
 
  
 
== X, Y ==  
 
== X, Y ==  

Please note that all contributions to Hurraki - könnyen érthető kommunikáció are considered to be released under the Creative Commons „Nevezd meg! - Így add tovább!“ (see Hurraki - könnyen érthető kommunikáció:Szerzői jogok for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To edit this page, please answer the question that appears below (more info):

Cancel Editing help (opens in new window)