Changes

Jump to: navigation, search

Hurraki: Szavak A-tól ZS-ig

807 bytes added, 22:24, 2 July 2018
D, DZ, DZS
[[A részes államok konferenciája]]
 
[[A cél]]
[[Aláírás]]
 
[[Az egyén autonómiája]]
 
[[Aspektus]]
 
[[Akadálymentes]]
 
[[Alapelv]]
== B ==
[[cselekvőképesség]]
== D, DZ, DZS ==
== E, É ==
[[Egészségügy]]
 
[[Egyezmény]]
 
[[Egyenlőség]]
 
[[Elvek]]
 
[[Emberi jogok]]
 
[[Esélyegyenlőség]]
 
[[Elidegeníthetetlen]]
== F ==
[[Fenntartások]]
 
[[Felmondás]]
 
[[Faji megkülönböztetés]]
== G, GY ==
[[Hatálybalépés]]
[[Hozzáférhető formátum]] [[Hiteles szövegek]] [[Habilitáció és rehabilitáció]] [[Hatályos jogszabályok]] [[Hatóság]] [[Hátrányos megkülönböztetés]] == I, Í ==  [[Igazságszolgáltatás]] [[Intézkedés]]
== J ==
[[jog]]
 
[[Jelnyelv]]
== K ==
[[Kötelezettségvállalás]]
 
[[Kötelezettség]]
 
[[Közigazgatás]]
 
[[Konfliktus]]
== L, LY ==
[[Magánélet tiszteletben tartása]]
 
[[Módosítások]]
 
[[Méltóság]]
== N, NY ==
[[Nemzeti szintű teljesítés és ellenőrzés]]
 
[[nemzeti humanitárius jog]]
 
[[nevelés]]
== O, Ó ==
== Q ==
== R == [[Regionális integrációs szervezetek]]
== S ==
[[Statisztika és adatgyűjtés]]
 
[[Speciális igények]]
== SZ ==
[[Személyes mobilitás]]
 
[[Szerepvállalás]]
 
[[Szavatolás]]
 
[[Sztereotípia]]
 
[[Szakértelem]]
== T, TY ==
[[támogatott döntéshozatal]]
 
[[társadalmi tudatosság]]
== U, Ú ==
== V, W ==
[[Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok]]
 
[[Visszaélés]]
== X, Y ==
Anonymous user

Navigation menu