Megfelelő életszínvonal és szociális védelem

From Hurraki - könnyen érthető kommunikáció
Jump to: navigation, search

Megfelelő életszínvonal és szociális védelem (28.cikk): A fogyatékossággal élőknek ugyanolyan életkörülményekhez van joga, mint nem fogyatékos embereknek. Az életkörülmény az a környezet, amelyben az ember él. A környezetünkben vannak tárgyak, emberek, állatok és növények. A fogyatékos embereknek több eszközre van szükségük, mint a nem fogyatékos embereknek. Például szemüveg. Így több pénzre van szükség, ezt az országoknak kell biztosítani. Forrás:https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700092.tv